ทีมงานของเรา

รถพยาบาลเอกชน TG 2 Ambulance Service

    ทีมรถพยาบาลของเรา มีพร้อมทั้งในการอุปกรณ์ยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ทันสมัย และเจ้าหน้าที่ ที่เชี่ยวชายในการดูแลผู้ป่วย ที่ผ่านการอบรมเวชกิจฉุกเฉิน และชำนาญการด้วยประสบการณ์ในการทำงาน