บริการรถพยาบาล รับ-ส่ง

รถพยาบาลเอกชน TG 2 Ambulance Service

บริการรถพยาบาล รับ-ส่ง เคลื่อนย้าย ผู้ป่วย - Referal and Transfer

โดยรถพยาบาลที่ทันสมัย ปรับเซทระบบช่วงล่างของรถพยาบาลเพื่อลดการกระแทกทุกคัน พร้อมทั้งอุปกรณ์ยกเคลื่อนย้าย อุปกรณ์ปฐมพยาบาล รวมทั้งออกซิเจน

เราบริการรถพยาบาล ทุกรูปแบบ ตลอด 24 ชม.

กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน

กรณีผู้ป่วยตรวจตามแพทย์นัด

กรณีผู้ป่วยกลับบ้านพัก ทั้งใน กทม.- ปริมณฑล หรือกลับภูมิลำเนาที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย

กรณีผู้ป่วยย้ายโรงพยาบาล ส่งรักษาต่อตามสิทธิ์การรักษา

กรณีผู้ป่วย ไปทำธุระกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น ไปธนาคาร , ไปติดต่องานราชการ , งานบุญต่าง ๆ