���������������������������������������������

��������������������������������������������� รถพยาบาล ทีจีทรู แอมบูแลนซ์ เซอร์วิส เปิดบริการรถพยาบาลเอกชน 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศไทย ให้บริการรถพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ให้เดินทางไปพบแพทย์ ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ หรือไปทำ ธุระกรรม หรือ ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับครอบครัว (อาทิเช่น ร่วมงานบุญ งานบวช งานแต่งงาน ธุรกรรม ทางการเงิน ฯ) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ให้กับผู้ป่วยติดเตียง และญาติ ในการเดินทาง

��������������������������������������������� โดยทีมรถพยาบาลของเรา มีพร้อมทั้งในการอุปกรณ์ยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ทันสมัย และเจ้าหน้าที่ ที่เชี่ยวชายในการดูแลผู้ป่วย ที่ผ่านการอบรมเวชกิจฉุกเฉิน และชำนาญการด้วยประสบการณ์ในการทำงาน